امروز : 26 مهر 1396 -  18 اکتبر 2017 -   28 محرم 1439
نظرسنجی دريافت کاتالوگ دامنه فعاليت شرکت اخبار واحدها معرفي شعب محصولات استراتژي

شعبات :
دفتر تركمنستان
PCCI داراي فعاليت تجاري گسترده اي با پالايشگاه نفت تركمنستان در زمينه خريد LPG، پلي پروپيلن، گازوئيل، بنزين، نفتا و ساير فرآورده هاي نفتي مي باشد.

در همين رابطه، عمده فعاليت هاي اين دفتر به شرح ذيل مي باشد:

  • شركت در بورس تركمنستان به منظور خريد محصولات مختلف.
  • انجام هماهنگي هاي لازم با توليدكننده در جهت عقد قراردادها و تحويل بموقع كالا.
  • انجام هماهنگي هاي لازم با شركتهاي حمل كننده جهت انجام منظم بارگيري.
  • انجام هماهنگي هاي لازم با پيمانكاران به منظور پرداخت وجوه مربوط به خدمات بارگيري و بارگيري بموقع كالا.
  • مذاكره با توليدكننده و پيمانكاران طرف قرارداد شركت در تركمنستان به منظور تسهيل فعاليت هاي تجاري.
  • مذاكره با شركتهاي مختلف به منظور انجام تحقيقات بازار و يافتن فرصتهاي جديد تجاري.
دفتر دبي
دفتر دبي اين شركت در آينده نزديك به عنوان هسته اصلي PCCI ، مهمترين نقش را در انجام معاملات تجاري شركت خواهد داشت.

در حال حاضر، عمده فعاليت هاي اين دفتر به شرح ذيل است:

  • تنظيم فعاليتهاي مالي شركت (مربوط به دفتر دبي)
  • انجام هماهنگي هاي لازم جهت Transshipment كالا از طريق كشور امارات متحده عربي.
  • مذاكره با توليدكنندگان و شركتهاي حمل و نقل مختلف در منطقه GCC.
  • مذاكره با شركتهاي مختلف به منظور انجام تحقيقات بازار و يافتن فرصتهاي جديد تجاري.
دفتر LABUAN
کارهای اداری و حقوقی در منطقه آزاد LABUAN انجام می شود.

 

دفاتر کارگزار ما در ایران :

شرکت سهند نفت ایران
شرکت سهند نفت ایران کارگزار PCCI در ایران بوده و کلیه هماهنگی های لازم در خصوص عملیات اجرایی مربوط به تجارت فرآورده های نفتی و سایر محصولات را به خصوص در امر ترانزیت انجام می دهد.

 

شرکت حمل و نقل پتروشیمی
این شرکت در خصوص حمل گاز مایع و انجام عملیات اجرایی ترانزیت به روش معوض (swap) گاز مایع به شرکت PCCI خدمات ارائه میدهد.

 

Home | Sitemap | Contact us | Search