جستجو

جستجو براي :

جستجو در

 

سايت‌هاي برتر

 

آمار

آمار كامل بازديدكنندگان :

 

محصولات

 

معرفی :
توضیحات مختصری از محصولات مورد فعالیت بازرگانی در این بخش ارائه گردیده است :
مدیریت فرآورده های نفتی و پلیمرها

•پلي پروپيلن

•پلي اتيلن

•پلي استايرن

•نفتا

•روغن پايه

•مازوت

•نفت سفيد

•MTBE

•گازوئيل

•بنزين

•نرمال هگزان

•ساير پليمرها و فرآورده هاي نفتي

مدیریت مواد شیمیایی و آروماتیک ها

•استايرن مونومر

•اكريلو نيتريل

•فن

•استون

•مخلوط زايلن

•اسيد استيك

•VCM

•اپي كلرو هيدرين

•منو اتيلن گليكول

•ساير مواد شيميايي و آروماتيك

مدیریت گاز مایع و کودهای شیمیایی

•LPG

•اوره

•نيترات آمونيوم

•سولفات آمونيوم

•آمونياك
 

 

 

خلاصه کاتالوگ