چشم انداز

دستيابي به رتبه مناسب بین پنج شرکت برتر تجاري در منطقه خاورميانه با موقعيت يك شركت متعالی در سطح بين المللي در زمينه تجارت محصولات مختلف شيميايي، پتروشيميايي و فرآورده های نفتی.

مأموریت

تجارت کالا و خدمات در حوزه بین الملل، متمرکز بر محصولات شیمیایی، پتروشیمیایی و فرآورده های نفتی با ایجاد فصل مشترک بین نیازهای تامین کننده و مصرف کننده . ما ضمن اهتمام به تامین منافع همه ذینفعان به صورت متوازن، مدیریت سرمایه های انسانی مجرب وکارآمد را به عنوان محور اصلی موفقیت مدنظر قرار می دهیم.

Persian Site